Portugal

Portugal

unsplash_ujJtcUCe4kw.jpg

Algemeen
Portugal is met meer dan 10 miljoen inwoners op een oppervlakte van ruim 91.000 km2 een van de dunbevolkte landen in Europa. De meeste Portugezen, ongeveer 4 miljoen, wonen in en rondom de hoofdstad Lissabon of de stad Porto. Alentejo is de streek met het minste aantal inwoners per km2.

Het landschap is afwisselend met bomen, industrie, landbouw en wijngaarden. Het noorden is bergachtig met veel rivieren en het nationale park van Portugal Peneda-Geres. Porto en Braga vormen hier de grote steden met industrie. Voor Porto is de port nog altijd belangrijk voor de economie. Niet alleen voor de distributie van de drank in eigen land en de export, maar ook voor het toerisme in de stad. Je vindt hier veel wijnproeverijen, wijnhuizen en winkels gevuld met alle soorten port.

Klimaat

unsplash_4BfQ8JjQWEo.jpg

Ondanks de invloeden van de betrekkelijk koude Atlantische Oceaan is het overheersende klimaattype mediterraan. Tegenover koele, regenachtige winters staan hete, droge zomers, met een duidelijk verschil tussen het noorden en het zuiden. In het noorden, waar de naar de wind gekeerde berghellingen jaarlijks 2540 mm regen ontvangen, heerst een duidelijk regenschaduweffect. In geheel Portugal ten zuiden van de Taag valt minder dan 813 mm, en in het oosten van Algarve minder dan 406 mm. De winden zijn over het algemeen westelijk en langs de kust van de noordelijke provincie Minho komt vaak zeemist voor. De tegenstelling in temperatuur tussen de kust en het binnenland is groot. Langs de kust liggen de wintertemperaturen tussen 10 en 12°C (in het zuiden hoger) en in het binnenland tussen 4 en 7°C. Aan de kust bedragen de zomertemperaturen gemiddeld 20-24°C en in het noordelijke binnenland 18°C. De warmste maand is augustus en in het binnenland kunnen de temperaturen dan oplopen tot boven de 40 graden.
 

Economie

unsplash_ZKVBM2_Dp84.jpg

Na de omwenteling van 1974 werd een groot aantal industriële bedrijven en banken genationaliseerd, maar aan het eind van de jaren zeventig zijn veel van deze nationalisaties weer ongedaan gemaakt. De nieuwe grondwet van 1982 opende de weg naar een verdere liberalisering van de economie. Een aantal sectoren werd opengesteld voor het bedrijfsleven. Vanaf 1985 was er, na twee jaar van recessie, sprake van enig herstel. Vooral de toetreding tot de Europese Gemeenschap (EG) in 1986 heeft het land goed gedaan. Sinds dat jaar lag de gemiddelde jaarlijkse groei van de economie rond 4,6%. Schaduwzijde van het economisch herstel zijn de hoge inflatie en het toenemende tekort op de handelsbalans. Portugal heeft uitzonderlijk veel last van de recessie als gevolg van de kredietcrisis. De laatste jaren heeft Portugal te maken met economische krimp van ca. -2% en een hoge werkloosheid (16,8% in 2013).

In mei 2014 maakte premier Pedro Passos Coelho bekend dat Portugal geen beroep meer hoefde te doen op noodleningen van andere eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Portugal zou op eigen kracht proberen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Sinds 2011 werd Portugal met 78 miljard euro aan noodleningen door de economische en financiële crisis geloodst, en daardoor was het begrotingstekort al substantieel geslonken.

Agrarische sector

unsplash_03JE_ApagJ4.jpg

De landbouw draagt 2,6% bij aan het bruto nationaal product en levert aan 11,7% van de beroepsbevolking werk. Portugal krijgt financiële steun van de Europese Unie om de landbouwsector te moderniseren. De nadruk wordt gelegd op het verhogen van de productiviteit. Boeren worden aangespoord weer coöperaties te vormen. De akkerbouw wordt in het noorden bedreven op kleine landbouwbedrijven. In het zuiden komt veel grootgrondbezit voor. Hoewel met name het zuiden zeer vruchtbaar is, voorziet de landbouw door de achtergebleven technologie en de slechte infrastructuur niet in de eigen behoefte. Er moeten veel voedingsmiddelen ingevoerd worden. De voornaamste producten van de akkerbouw zijn graan, maïs, bonen, rogge, rijst, aardappelen, olijfolie en wijn. De wijnbouw is vooral geconcentreerd in de dalen van de rivieren Minho bekend om de Vinho Verde, de Douro port! en de Taag. De veehouderij wordt voornamelijk in het noorden bedreven. Aan de kust in de provincies ten zuiden van de Taag wordt aan schapen- en varkensteelt gedaan. Ongeveer 40% van het grondoppervlak is met bos bedekt. Portugal dekt de helft van de wereldbehoefte aan kurk.
De visserij is van groot belang, zowel voor de voedselvoorziening als voor de uitvoer. De kustvisserij vist vooral op sardines, tonijn en schaaldieren. Portugezen vissen ook verder van huis, kabeljauw (Bacalhau) is het volksvoedsel bij uitstek.

Enkele kenmerken

unsplash_52oM5IeVC20.jpg

Aangenaam klimaat
Goedkoop personeel beschikbaar
Portugezen hebben een flexibele mentaliteit
Door irrigatie zijn er veel mogelijkheden
Andere cultuur
Taal barrierre