Investeringsprojecten

Investeringsprojecten

Het is inmiddels algemeen bekend dat het financieren van (agrarische) ondernemingen steeds moeilijker wordt. Dat speelt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Daardoor zijn ambitieuze, goede ondernemers niet altijd in staat om hun plannen in het door hen gewenste tempo te ontwikkelen. Gedegen, rendabele uitbreidingsplannen worden daardoor in de ijskast gezet.  Dergelijke ondernemers kunnen hun plannen wel ten uitvoer brengen als er door Nederlandse investeerders risicodragend kapitaal ingebracht wordt. Dat kan in de vorm van mede-eigendom van het bedrijf, in de vorm van het verstrekken van een lening of een combinatie van beiden.

In een dergelijk traject spelen vragen van risico en rendement, zeggenschap en controle, exit en calamiteiten. De adviseurs van AgriTeam International  hebben in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het opzetten van samenwerkingen tussen (Nederlandse) ondernemers in het buitenland enerzijds en investeerders vanuit Nederland anderzijds. Daarbij is ruime aandacht voor de juridische aspecten (uitsluiting van aansprakelijkheid) en fiscale optimalisatie (invulling van herinvesteringsreserve, toepassing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten). Vooraf vindt uiteraard een gedegen screening plaats van de ondernemer, zijn kwaliteiten en zijn financiële positie.