Duitsland

Duitsland

unsplash_sX0WdNjggDs.jpg

Algemeen
Officieel heet Duitsland “Bondsrepubliek Duitsland”. Het is een federale republiek in Midden- Europa en grenst aan negen landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen. Sinds de hereniging op 3 oktober 1990 heeft het land een oppervlakte van 356.970 km2 en is daarmee het zesde land van Europa. Duitsland is 8,7 maal zo groot als Nederland.

Klimaat

unsplash_rRyDpMAc8Tw.jpg

Duitsland ligt in een gematigde klimaatzone en het klimaat wordt bepaald door de ligging en de invloed van de zee. Landinwaarts nemen de gemiddelde windsnelheid en neerslag geleidelijk af, maar in alle jaargetijden kan het overal regenen. Over het algemeen komen er in Duitsland geen extreme weersomstandigheden voor. Januari is de koudste maand met gemiddelde temperaturen tussen de - 6 tot -1 en juli is de warmste maand met gemiddelde temperaturen tussen de 17 - 20 graden. In het noorden komt het klimaat overeen met dat van Nederland met milde regenrijke winters en soms warme zomers. In het midden hangt het klimaat af van het lokale reliëf waarbij lage beschutte delen koude winters en warme zomers hebben. Naar het oosten en zuiden wordt het klimaat steeds continentaler met strenge winters en hete droge zomers. De neerslag varieert van 500 -700 mm in het laagland, 700 -1500 mm in het middelgebergte tot 2000 mm of meer  in de Alpen.

Economie

unsplash_GVLhWdib3BU.jpg

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland zich snel ontwikkeld tot een van de belangrijkste industrielanden ter wereld. Het bruto nationale product per hoofd van de bevolking hoort tot de hoogste ter wereld. Duitsland heeft een sociale markteconomie waaraan de staat leiding geeft. De staat bemoeit zich niet met zaken als de loon- en prijsvorming.

Agrarische sector

unsplash_tylohxbj5tg.jpg

Hoewel het aandeel van de agrarische sector (samen met bosbouw en visserij) in het binnenlands bruto product van Duitsland slechts 1 procent bedraagt, speelt de sector in bepaalde delen van het land nog een belangrijke rol. De nationale productie voorziet in ongeveer 70 procent van de totale behoefte aan levensmiddelen.
De belangrijkste agrarische gebieden bevinden zich in de zuidelijke gebieden Beieren en Baden-Württemberg en de noordelijke deelstaten Nedersaksen en Nordrhein-Westfalen. In al deze gebieden specialiseren bedrijven zich in vele verschillende soorten landbouwproducten. Zo zijn de teelt van gewassen, groente en fruit en de zuivelproductie belangrijk. In de valleien rond de Rijn en de Moezel, waar het winterklimaat milder is, specialiseert men zich in wijnbouw.

Landbouw

De totale omzet van de Duitse landbouwsector bedroeg in 2006 26,8 miljard euro. Dit is een toename van 4,1 procent ten opzichte van 2005. In 2007 waren er 374.514 landbouwbedrijven. Ongeveer de helft van de landbouwbedrijven had naast hun inkomsten uit de landbouw nog andere bronnen van inkomsten. Ongeveer 1,2 miljoen mensen waren in 2007 werkzaam in de landbouw. Vergeleken met 2006 is dit een daling van ongeveer 2 procent.

 

Soorten landbouw

unsplash_D8ULdd4kt6Q.jpg

Akkerbouw
Van in totaal 17 miljoen ha beschikbare landbouwgrond is 11,9 miljoen ha in gebruik voor akkerbouw. Hiervan werd 6,7 miljoen ha met graan bebouwd. Tarwe is de belangrijkste graansoort (3,1 miljoen ha) gevolgd door gerst (2 miljoen ha). Ongeveer de helft van de graanbouw is bestemd voor de broodproductie.

Tuinbouw
De betekenis van de tuinbouw in Duitsland is in vergelijking met Nederland gering. 210.000 ha grond wordt gebruikt voor tuinbouw. Op 76 procent hiervan worden groenten (53 procent) en fruit (23 procent) verbouwd. Per jaar wordt er voor ongeveer 2,5 miljard euro aan groenten geïmporteerd.

Veeteelt
De voedingsmiddelenindustrie had in 2006 een omzet van 138,2 miljard euro. Vlees en zuivelproducten vormen het grootste deel van de omzet (samen 38 procent). Door de grote concurrentiedruk en de beperkte prijsstijgingen van levensmiddelen is de export belangrijk. In 2006 waren er 5.900 bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie actief.

Varkenshouderijen
Er zijn 83.000 varkenshouderijen en 26,8 miljoen varkens in Duitsland (2006). Het land produceerde in 2006 circa 4,3 miljoen ton varkensvlees. Het verbruik van varkensvlees ligt er op 39,8 kg per jaar per hoofd van de bevolking. De zelfvoorzieningsgraad is 95 procent. Nederland voerde in 2006 circa 183.000 ton varkensvlees uit naar Duitsland.

Rundveehouderijen
In 2006 waren er 102.200 melkveehouderijen en 69.700 rundveehouderijen in Duitsland en werd er 1,25 miljoen ton rundvlees geproduceerd. Het verbruik van rundvlees ligt er op 8,3 kg per jaar per hoofd van de bevolking. De zelfvoorzieningsgraad is 122 procent. Nederland voerde in 2006 circa 94.000 ton rundvlees uit naar Duitsland.

Visserij
Duitsland heeft een 910 kilometer lange kustlijn die zowel aan de Noord- als aan de Oostzee ligt. Zowel de diepzee-, kotter- als kustvisserij worden in hun voortbestaan bedreigd door uiteenlopende factoren. Zo zijn de vissers gehouden aan regelgeving die bepaalt welke vissoorten, waar en op welke tijden mogen worden gevangen. Anderzijds is de vismarkt in EU-verband geliberaliseerd en wordt de prijsvorming aan het vrijemarktmechanisme overgelaten.
De visstand bevindt zich in een slechte positie. De visstand van enkele belangrijke soorten vis in de Europese wateren is zodanig afgenomen, dat hij onder het minimum ligt dat noodzakelijk is voor verdere groei. Een van de oorzaken hiervan ligt in de visquota. Deze visquota zijn door de bestaande overcapaciteit van de vissersvloten zeer hoog.

Enkele kenmerken

Sterk gestegen grondprijzen
Dichtbij
Taal-cultuur relatief gemakkelijk
Minder beperkingen in regelgeving
Veel pachtgrond

Bekijk het aanbod

Objecten in Duitsland

De adviseurs van AgriTeam International hebben als geen ander ervaren wat het betekent om in het buitenland een bedrijf te starten. Van de selectie tot aankoop van een locatie, van integratie in de lokale gemeenschap en van het vormen van een goed team om de ondernemer heen, AgriTeam International heeft de benodigde expertise en contacten. De adviseurs zijn bekend met de “do’s en don’ts”. We helpen u graag!