Investeren in het buitenland

Investeren in het buitenland

Op dit moment zijn de rentes historisch laag. In het Nederlandse belastingsysteem teert u zelfs in op uw vermogen; de rente is niet hoog genoeg om de belasting te betalen. Erg zuur als u hard heeft gewerkt en u uw verdiende geld ziet afnemen. U kunt natuurlijk uitwijken naar aandelen, commercieel vastgoed of crowdfunding. De vraag is waar u dan in stapt en of alle mogelijke risico’s te overzien zijn. U kunt uiteraard ook investeren in de Nederlandse landbouw, maar het directe rendement op vermogen is daar in beginsel ook niet zo hoog.  

Als u affiniteit hebt met de landbouw, zou u ook eens kunnen kijken naar een investering in het buitenland.  Er zijn landen in Europa waar de prijzen van landbouwgrond nog op een laag niveau liggen en jaarlijks waardestijgingen van 10% of meer gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld in Roemenië. In bijvoorbeeld Denemarken heeft een forse prijscorrectie plaatsgevonden, waardoor er op dit moment voor een aantrekkelijke prijs ingestapt kan worden.

Als u meer wilt weten van de mogelijkheden is een gesprek met AgriTeam International aan te bevelen. De adviseurs hebben hun voelsprieten in het buitenland uitstaan en kunnen u helpen met het formuleren van de voorwaarden en vervolgens de keuze voor een land en streek. De lokale  aankoopmakelaar van AgriTeam International kan vervolgens het aankooptraject verzorgen. Uiteraard stopt het daar niet bij en assisteert AgriTeam International ook bij de selectie van de pachter en het vastleggen van de afspraken.   

Neem voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden gerust contact met ons op. 

Investeringsprojecten

Het is inmiddels algemeen bekend dat het financieren van (agrarische) ondernemingen steeds moeilijker wordt. Dat speelt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Daardoor zijn ambitieuze, goede ondernemers niet altijd in staat om hun plannen in het door hen gewenste tempo te ontwikkelen. Gedegen, rendabele uitbreidingsplannen worden daardoor in de ijskast gezet.Dergelijke ondernemers kunnen hun plannen wel ten uitvoer brengen als er door Nederlandse investeerders risicodragend kapitaal ingebracht wordt. Dat kan in de vorm van mede-eigendom van het bedrijf, in de vorm van het verstrekken van een lening of een combinatie van beiden.

In een dergelijk traject spelen vragen van risico en rendement, zeggenschap en controle, exit en calamiteiten. De adviseurs van AgriTeam International  hebben in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het opzetten van samenwerkingen tussen (Nederlandse) ondernemers in het buitenland enerzijds en investeerders vanuit Nederland anderzijds. Daarbij is ruime aandacht voor de juridische aspecten (uitsluiting van aansprakelijkheid) en fiscale optimalisatie (invulling van herinvesteringsreserve, toepassing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Vooraf vindt uiteraard een gedegen screening plaats van de ondernemer, zijn kwaliteiten en zijn financiële positie.