Belgie

Belgie

unsplash_NfEiRNxBnIk.jpg

Algemeen

Het Koninkrijk België is een land dat ten zuiden van Nederland ligt. Het drietalige land is in oppervlakte ongeveer een kwart kleiner dan Nederland en heeft ongeveer veertig procent minder inwoners België telt 10.449.361 miljoen inwoners (2014). Van alle Belgen woont ongeveer tien procent in hoofdstad Brussel. Brussel (op z’n Frans/Waals Bruxelles) is officieel een tweetalige stad. Officieel worden er in België drie talen gesproken: Nederlands, Frans en Duits. De Duitse taal wordt gesproken in de Oostkantons, Nederlands in Vlaanderen (het noordelijke deel van België) en Frans in Wallonië (het zuiden van België). De economische verschillen tussen  Wallonië en Vlaanderen zorgen voor een steeds groter wordende tweestrijd tussen deze twee gebieden. Dat maakt België politiek steeds lastiger te besturen. Dit heeft onder andere in 2010-2011 geleid tot de langste regeringsformatie die het land ooit gekend heeft. Vooral binnen Vlaanderen groeit de wens om zich af te scheiden van de rest van België.

Klimaat

unsplash_0C3kpEe6HMk.jpg

België kent over het algemeen een gematigd zeeklimaat, maar tussen de verschillende streken vallen behoorlijke verschillen op. Verder kenmerkt het weer zich door een grote wisselvalligheid. De gemiddelde temperatuur bedraagt in geheel België 11,2°C. De gemiddelde jaarlijkse neerslag schommelt tussen 1400 mm plaatselijk in Hoog-België en ongeveer 800 mm aan de kust en in Midden-België. De grootste hoeveelheden vallen in Laag- en Midden-België in juli en augustus (onweersbuien) en in Hoog-België in november en december. De neerslag in de Ardennen wordt veroorzaakt door stuwingsregens, die ontstaan doordat de stijgende lucht afkoelt, de waterdamp condenseert en vervolgens als regen naar beneden valt. De gemiddelde jaarlijkse neerslag over geheel België bedraagt 852 mm. Het gemiddelde jaarlijkse aantal uren zonneschijn bedraagt 1392.

Economie

unsplash_kZ5lgy2xRvs.jpg

De Belgische economie richt zich heel sterk op de internationale handel en de export draagt dan ook voor meer dan 70% bij aan het BNP. De Belgische economie is een open economie, waarin de welvaart zeer afhankelijk is van de buitenlandse handel. Binnen de EG-landen heeft België, na Luxemburg, de grootste afhankelijkheidscoëfficiënt. Sinds de jaren zestig expandeerde de buitenlandse handel. In 2000 bedroeg de totale invoer in België 202.426 miljoen euro en de totale uitvoer uit België 186.728 miljoen euro. Lang was Nederland de belangrijkste afnemer van Belgische producten. Sinds de jaren zeventig zijn dat Duitsland en Frankrijk en verder nog Engeland en Italie. De belangrijkste invoerpartners zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Italië.

Agrarische sector

De betekenis van de land- en tuinbouw voor de economie van België is in de loop der jaren steeds minder belangrijk geworden. Zo is het aantal arbeidsplaatsen sterk verminderd door o.a. mechanisering en de inkrimping van cultuurgrond. Deze sector wordt verder gekenmerkt door specialisering en schaalvergroting, met name in Wallonië. Tussen 1970 en 1987 werd het aantal bedrijven bijna gehalveerd, terwijl de gemiddelde oppervlakte per bedrijf met bijna 75% steeg. In België zijn op dit moment ongeveer 64.000 land- en tuinbouwbedrijven. De Belgische cultuurgrond wordt voor meer dan 95% gebruikt voor akkerbouw, weilanden en grasland.
In 2014 bedroeg het aandeel van de landbouwsector in het bruto binnenlands product 0,8 procent. Ondanks alles is de veestapel toegenomen, met name door de sterke toename van de varkensfokkerij. Ten opzichte van de glastuinbouw is de tuinbouw in de open grond sterker toegenomen. Groenten nemen ongeveer de helft van de oppervlakte onder glas in beslag en de bloementeelt bijna 30%. Circa 600.000 ha van de Belgische oppervlakte is bedekt met bossen, met name in de provincies Luxemburg, Namen en Luik. De jaarlijkse houtproductie schommelt rond 1 miljoen m3, waarvan twee derde naaldhout. België is voor Nederland één van de belangrijkste exportgebieden voor agrarische producten. In 2014 maakten agroproducten 15% van de totale export naar België uit.

Enkele kenmerken

unsplash_8HGHPUdRo24.jpg

Dichtbij
Enkele fiscale voordelen
Lagere maandelijkse lasten
Goed onderwijs
Taal- en cultuur gemakkelijk
Goede infrastructuur