Vind uw ideale object in het buitenland

Emigratie/semigratiebegeleiding

unsplash_YuVzPOBuuf0.jpg

Emigratiebegeleiding

Emigreren is een intensief proces dat de meeste ondernemers maar één keer in hun leven doen. Het begint met het bedrijf te verkopen dat soms al generaties in de familie is, het vertrekken van een vertrouwde plek met familie en vrienden. Dan in het buitenland opnieuw beginnen en zowel in sociaal als zakelijk opzicht je draai weer zien te vinden. Niet alleen een uitdaging voor de ondernemer, maar ook voor zijn gezin. Een ingrijpende gebeurtenis waar veel dingen tegelijk op je af komen.

Een adviseur van AgriTeam International

Het is goed om dan een adviseur van AgriTeam International naast je te hebben staan. Hij bespreekt vooraf de stappen die in een emigratietraject doorlopen moeten worden, begeleidt het proces en bewaakt de voortgang. De ondernemer kan zich daardoor met zijn gezin concentreren op de meest wezenlijke zaken: als familie je plaats zien te vinden in een nieuwe omgeving en een onderneming op gang brengen.

Uw zorgen zijn de zorgen van AgriTeam International.

unsplash_yUWKDfPLp6w.jpg

Semigratiebegeleiding

In de praktijk zien wij steeds meer ondernemers kiezen voor bedrijfsuitbreiding in het buitenland. In plaats van een tweede of derde locatie in Nederland aan te kopen, wordt het vizier op het buitenland gericht. Daaraan kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen. Denk aan risicospreiding, lagere investeringen in grond en gebouwen, minder belemmeringen op gebied van mest en milieu. Deze ondernemers houden hun basis in Nederland.

Ook in een dergelijke route biedt AgriTeam International meerwaarde. Via haar buitenlandse makelaar kan het geschikte bedrijf worden gevonden. Daarnaast ondersteunt Agriteam International bij het opstellen van de bedrijfsplannen, de financiering en managementrapportage. Via het netwerk van gespecialiseerde advocaten en belastingadviseurs is ook de juridische kant gewaarborgd.