Vind uw ideale object in het buitenland

Canada

unsplash_T6IPaLSvCqg.jpg

Algemeen
Canada heeft een totale oppervlakte van 9.958.319 km2 en is hiermee het grootste land op het westelijk halfrond. Het is het tweede grootste land ter wereld en even groot als heel Europa zonder Rusland. In het zuiden grenst het land aan de Verenigde Staten en in het westen aan Alaska. Canada heeft zes verschillende tijdzones met een verschil in tijd van vierenhalf uur tussen oost en west. Canada bestaat uit 13 verschillende staten met alle 13 een verschillend landschap.

Klimaat

unsplash_58zgsq3c63g.jpg

Canada heeft een zeer gevarieerd klimaat. Zuid-Ontario en de zuidelijke en centrale kust zijn het warmst en Midden- en Noord-Canada hebben de koudste winters. De laagste temperaturen worden gemeten in Northwest Territories, Yukon en ten oosten van de Rocky Mountains. De westkust heeft een zachter klimaat dan de oostkust. De hoeveelheid neerslag is aan beide kusten ongeveer gelijk. In het centrum en noorden van het land valt relatief weinig neerslag. De centrale staten van Canada hebben een continentaal klimaat met een gemiddelde maximumtemperatuur van ongeveer 26 graden Celsius. In de Nortwest Terrotories bedraagt het jaarlijkse verschil in temperatuur tussen zomer en winter meer dan 45 graden Celsius. In het noorden van het land en vooral op de eilanden heerst een toendraklimaat.

Economie en Agrische sector

unsplash_xjXz8GKXcTI.jpg

Economie
Canada heeft een ontwikkelde industriële markteconomie die sterk op de export gericht is. Het land hoort tot de welvarendste landen ter wereld.

Agrarische sector
Ongeveer drie procent van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector. Het economisch belang van de landbouw is de laatste jaren drastisch afgenomen en bedraagt nu ongeveer twee procent van het bnp. De sector is sterk gemechaniseerd en produceert vooral voor de binnenlandse markt en in toenemende mate voor de export. In Canada zijn ongeveer 280.000 agrarische bedrijven actief met een gemiddelde grootte van 247 ha. Sinds de jaren tachtig is de totale productie sterk geïntensiveerd met steeds minder bedrijven met steeds meer grond. De belangrijkste agrarische gebieden liggen in de staten Alberta, Saskatchewan en Manitoba. Andere gebieden met veel agrarische bedrijven zijn te vinden in Zuid-Ontario, Zuid-Quebec, de bergdalen van British Columbia en de Atlantische provincies. Het belangrijkste product  is nog steeds tarwe, andere belangrijke producten zijn: haver, gemengde granen, maïs, rogge, aardappelen, oliehoudende gewassen, suikerbieten, groenten, tabak, voedergranen en fruit. Veeteelt is de grootste bron van inkomsten uit de landbouwsector. De handel in runderen vormt ruim 40% van de inkomsten. De rundveehouderij en de varkensteelt zijn vooral gericht op de export van dieren en de producten van melkveehouderijen zijn meer voor de binnenlandse markt. Het fokken van slachtvee vindt grotendeels plaats in Alberta en Saskachewan, rundveehouderij in Alberta, melkveehouderij en varkenshouderij in Ontaria en Quebec. De federale en provinciale overheden verlenen de landbouwsector op vrijwel elk gebied steun. Hierbij valt te denken aan het aanleggen van irrigatiewerken, het doen van onderzoek, maatregelen ter bevordering van de prijsstabiliteit en het verlenen van gunstige kredieten.

Enkele kenmerken

Sterk gestegen prijzen landbouwgrond
Stabiele, hoge melkprijs
Grote investering in melk- en kippenquota
Veel ruimte en weinig regeldruk
Grootschalige uitbreiding lastig
Invloed-bedreiging internationale handelsakkoorden
Prettig en sociaal leefklimaat