Te koop

Wesermarsch, Duitsland

Melkveehouderij

Melkveebedrijf Wesermarsch, ca. 76 hectare, woonhuis en ligboxenstal

Provincie: Wesermarsch
Verkoopstatus: Te koop

Aanbodnummer: 2072

Melkveebedrijf

Ca. 76 hectare grasland (kleigrond). Grotendeels gelegen aan bedrijf (huiskavel).

Groot woonhuis met aangebouwde stal voor jongvee. Twee nieuwe ligboxenstallen voor 80 melkkoeien en 70 stuks jongvee (of droge koeien). 1 x 9 melkstal.