Te koop

Wesermarsch, Duitsland

Melkveehouderij

Melkveebedrijf nabij Oldenburg, ca. 45 hectare, woonhuis en ligboxenstal

Provincie: Wesermarsch
Verkoopstatus: Te koop

Aanbodnummer: 2071

Melkveebedrijf nabij Oldenburg

Ca. 45 hectare grasland (zand- en veengrond). Grotendeels direct aan bedrijf (huiskvavel).

Groot woonhuis met twee wooneenheden. Ligboxenstal voor 120 melkkoeien, 2 x 8 visgraat melkstal (op dit moment niet in gebruik).