Te koop

Renderend melkveebedrijf (volledige pacht) in het oosten van Duitsland

Melkveehouderij

Renderend melkveebedrijf (volledige pacht) in het oosten van Duitsland

Verkoopstatus: Te koop

Goed klimaat, ruimte en goede opbrengsten kenmerkt deze streek nabij Berlijn. Nabij Perleberg (ongeveer 100 km ten noord-westen van Berlijn) staat dit goedlopend pacht melkveebedrijf te koop. Op deze locatie worden ruim 580 stuks melkvee gemolken (en de daarbij behorende 420 stuks jongvee). Men produceert ruim 5.5 miljoen liter melk op jaarbasis welke wordt afgeleverd aan Arla. De melkkoeien worden gemolken in een dubbele twee maal 7 melkruimte met automatische afname (Alfa Laval) voorzien van een wachtruimte en een selectie afdeling.
Dit melkveebedrijf bestaat uit twee locaties.
Locatie 1: Hier bevinden zich melkvee, droge koeien en de kalveren. Deze locatie is de productielocatie en bestaat uit 4 stallen. Twee stallen waarin vier aparte groepen melkvee worden gehuisvest in zowel diepstrooisel als op koe matrassen (totaal 533 plekken). De andere 2 stallen worden bewoond door de droge koeien (60 stuks plekken op stro) en vaarzen (50 plekken op stro) en worden gebruikt voor afkalving en jongvee (350 plekken).
Naast de genoemde 4 genoemde stallen is deze locatie ook voorzien van 6 prachtige, ruime igloboxen voor 10-12 stuks kalveren per box en 65 stuks kalvereniglo’s . Tevens is er een ruime schuur (45 bij 14 meter) aanwezig voor de opslag van producten, hooi en het huisvesten van machines.
De stallen zijn voorzien van nieuwe voerhekken en verkeren in redelijk goede staat van onderhoud. Recentelijk zijn de stallen ingrijpend gerenoveerd en uitgebouwd door de pachter. Ventilatoren in de stal zijn aanwezig. Er staan 8 ruime sleufsilo’s voor de opslag van mais (CCM) en gras. De melk wordt opgeslagen in een buitentank (20.500 liter) van GEA (2013) en in twee buffertanks van elk 6.500 liter van Afla Laval. Er staan drie mestsilo’s van 2 maal 2.200 m3 en één maal 3.000 m3. Daarnaast kan onder de stallen nog ruim 1.800 m3 mest worden opgeslagen.
Locatie 2: Op ca. 3 kilometer afstand van locatie 1 staan de stallen waar de vaarzen worden gehuisvest (dragend jongvee). Deze locatie biedt de mogelijkheid om nog eens 340 stuks vaarzen te huisvesten. Uitbreiding in het houden van extra vaarzen op deze locatie is mogelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid om een stal, welke nu wordt gebruikt voor de opslag van producten en machines, om te bouwen naar mestkalveren. Op deze locatie staat een mestsilo van 3.000 m3 en onder drie stallen kan ruim 2.100 m3 worden opgeslagen.
De rundveestapel van dit melkveebedrijf bestaat hoofdzakelijk uit Holstein-Frisian en produceert op dit moment ruim 30 liter per dag per koe met 3.4% eiwit en 3.95% vet. Het voer bestaat uit mais en gras aangevuld met voedingselementen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor de opslag van vaste mest en de opslag van stro. Het erf op beide locaties is verhard. De benodigde vergunningen zijn aanwezig om ruim 600 stuks melkvee te houden met bijbehorend jongvee. Er zijn 6 vaste medewerkers in dienst. Loonwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitbesteed.  Alleen het deel schudden en doorzaaien grasland wordt in eigen beheer gedaan. Loonwerker is de buurt gevestigd (op een afstand van 15 kilometer).
Het bedrijf omvat 480 hectare gepacht grasland, waarvan 250 hectare rondom het bedrijf. Deel van het grasland zou kunnen worden gebruikt voor beweiding van het vee. EU-premies zijn voor de pachter. De grondsoort bestaat uit klei-zand (bodempunten tussen de 25-65). Een deel van de hectares kan als akkerbouw ingevuld worden. Mais (minimaal op 210 hectare) wordt aangevoerd van een akkerbouwer waar men een samenwerkingsverband mee heeft (gehakseld in de kuil, rond de 8.500 ton). De opbrengsten van het gewas zijn de afgelopen jaren meer dan voldoende geweest om het vee te kunnen voeden. Ook dit jaar, door de droogte, is er voldoende mais en gras aanwezig. De aanwezige machines zijn goed onderhouden.
Naast de 2 locaties is er ook nog een mooie ruime vrijstaande woning beschikbaar. Deze woning bevindt zich in het dorp en op minder dan 1 kilometer van locatie 1. Het is een ruime woning met voldoende grond rondom de woning (op 3.350 m2) en enkele bijgebouwen. Het dorp bestaat uit ongeveer 650 inwoners. In de buurt liggen enkele grotere steden met voldoende faciliteiten. De locatie is vanuit Nederland (via Hamburg) is goed bereikbaar.
Dit pacht-melkveebedrijf is zeer geschikt voor een jonge ondernemende ondernemer die veel koeien wil houden en biedt uitstekkende ontwikkelingsmogelijkheden met de daarbij behorende economische resultaten.
Vraagprijs op aanvraag, incl. woning, ombouw, machines, installaties, veestapel en voorraden.
Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 06-51249177 of via info@boersma-agroadvies.nl

Grond

Totaal areaal: 480

Stal 1

Type: Ligboxenstal