Verkocht

Ribevej 75 Vojens, Denemarken

Melkveehouderij

Melkveebedrijf met 490 hectare (zand en lemig zand).

Plaats: Vojens
Verkoopstatus: Verkocht
Vraagprijs: Dkr. 60.000.000

Soort bedrijf: Melkveehouderij, conventioneel.  Ekologisch bedrijf sinds 06.01.1999.

Regio: Vojens.

Woonhuis: bouwjaar 1925 en 335 m2. woning nr 2 van 1956/1980 en 141 m2. Woning nr3 van 1955/83 en 122 m2. 2 huizen zijn verhuurd.

Aantal ha: 310 ha hiervan 287 ha ploegbaar land. JB 1-3 en JB 4. Het land kan beregend worden. Er wordt 316 ha bij gepacht.

Melkquotum: N.v.t. 

Veestapel: 387 koeien plus jongvee. Gemiddelde produktie 10.669 kg EKM. Salmonella dublin niv 1.

Bedrijfsgebouwen: Ligboxenstal van 2013 met 320 ligboxen met zand, mestschuif en loopgang naar de draaimelkstal. Separatiebox. Draaimelkstal van 2013 met 60 plaatsen van 2013, buitenmelker. Wachtruimte voor ca 350 koeien. Kalverkeuken. Er ligt een plan om een welzijns afdeling te bouwen en 180 ligboxen voor koeien. Kalveren in enkele boxen en 6 st groepsboxen. Stappenteller, voeraanschuiver, melktaxie, coloquick 
Gebouwen Kolsnaplundvej 8 worden gebruikt voor jongvee. Gebouwen Gabøl Byvej worden gebruikt voor stro opslag. Woonhuis en paardestal zijn verhuurd.

Milieu: 3 mestsilo´s, 3 sleufsilo´s  Er wordt lopend mest geleverd aan Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S
Het bedrijf is goedgekeurd voor 600 melkkoeien, 26 vaarzen 24-26 mnf, 16 kalveren 3-6 mnd, 26 kalveren 2-3 mnd. 53 kalveren 0-2 mnd en 330 stierkalveren 40-55 kg. Goed keuring voor 935,68 DE.

Machinepark: Groot machinepark waarvan een deel geleasd en gehuurd is.

Vraagprijs: Dkr. 60.000.000

 

Grond

Totaal areaal: 490,55
Eigendom: 310.55
Beteelbaar areaal: 470.12

Woning

Woningtype: Woning

Stal

Type: Ligboxenstal

€ 8.054.000 Dkr. 60.000.000