Verkocht

Solbjergvej 23 Esbjerg, Denemarken

Melkveehouderij

Melkveehouderij met 250 hectare (zand, lemig zand).

Plaats: Esbjerg
Verkoopstatus: Verkocht
Vraagprijs: Dkr. 39.750.000

Soort bedrijf: Melkveehouderij, conventioneel.

Regio: Esbjerg.

Woonhuis: Solbjergvej 23 heeft een woonoppervlakte van 210 m2 en is gebouwd in 1871, aardwarmte. Skads Byvej 99 heeft een oppervlakte van 148 m2, gebouwd in 1916 en is verdeeld in 2 appartementen 

Aantal ha: 196 ha hiervan 181 ha onder de ploeg en 5 ha blijvend grasland, er is een beregeningsvergunning van 41.300 m3.  Er wordt 54 ha bij gepacht. 

Melkquotum: N.v.t.

Veestapel: 284 koeien en 225 stuks jongvee. Salmonella status 1, celgetal 131.000 en 11.172 kg meetmelk. Het bedrijf is goedgekeurd voor 432,50 DE.

Bedrijfsgebouwen: Ligboxenstal van 2004/2007, 2,636 m2 met 332 ligboxen en 4 Lely robots. In de oude stal zijn 23 kalverboxen, verder een loods/voerloods en een machine loods. Het jongvee staat op Skads Byvej in een jongveestal met 107 ligboxen en een ligboxenstal met 96 ligboxen.

Milieu: Op het moederbedrijf is er plaats voor 6.400 m3 kuil en een mestplaat voor 250 m3. Er is mestcapaciteit voor 9 maanden, incl. gehuurd.

Machinepark: Bijbehorend machinepark waaronder o.a. twee trekkers, laadmachine, voermengwagen. miniloader. LEASED:  3 Lely robots (2007) + 1 van 2008. 

Vraagprijs: Dkr. 36.975.000

 

Grond

Totaal areaal: 250.33
Beteelbaar areaal: 241.18

Woning

Woningtype: Woning
Staat van onderhoud: Goed onderhouden

Stal

Type: Ligboxenstal

€ 5.335.600 Dkr. 39.750.000