Te koop

Rojbølvej 7 Rødding, Denemarken

Melkveehouderij

Melkveehouderij met 236 hectare (lemig zand)

Plaats: Rødding
Verkoopstatus: Te koop
Vraagprijs: Dkr. 38.900.000

Soort bedrijf: Melkveehouderij, conventioneel

Regio: Rødding. Rojbølvej 7, 6630 Rødding (Vejbækgård ) en Rojbølvej 2 (Dalgård). De bedrijven liggen binnen 1 km van elkaar.

Woonhuis: Rojbølvej 7 gebouwd in 1987 met 220 m2 en doorlopend gerenoveerd. Rojbølvej 2, gebouwd in 1909 met 280 m2 en opgedeeld in 3 appartementen.

Aantal ha: 205 ha waarvan 178 ha ploegbaar en 18 ha blijvend grasland en 17 ha pacht. De grondsoort is J.B 4 tot 5 met beregening.

Melkquotum: N.v.t.

Veestapel: 208 koeien, waarvan 73 % kruislingen zijn en 27 % Holstein en 197 stuks jongvee. De produktie is 11.422 kg meetmelk, celgetal 190.000 en Salmonella status 1.

Bedrijfsgebouwen: 

Gebouwen: Rojbølvej 7. Ligboxenstal van 2003 180 ligboxen en een 2 x 12 De Laval melkstal. Jongveestal en droge koeien is van 1975 en verbouwd in 1998 met 150 ligboxen. Verder zijn er nog 2 loodsen,een machineloods en 2 kalverstallen voor 36 kalveren en 60 kalfjes.

Gebouwen: Rojbølvej 2. Ligboxenstal van 1978 met 36 ligboxen (280 m2) voor jongvee, ligboxenstal van 1992 met 60 ligboxen, ook voor jongvee en een machineloods.

Milieu: 2 mestsilo´s van 1530 en 2060 m3 en 4 sleufsilo´s met een kapaciteit van 4000 m3. Op bedrijf 2 zijn 3 sleufsilo´s en 3 mestsilo´s.

Machinepark: Onder andere 4 trekkers, shovel, voermengwagen enz.

Vraagprijs: Dkr. 38.900.000 

 

 

Grond

Totaal areaal: 236.47
Beteelbaar areaal: 233.85

Woning

Woningtype: Vrijstaand
Staat van onderhoud: Goed onderhouden

Stal

Type: Ligboxenstal

5.221.500 Dkr. 38.900.000