Te koop

Gesloten varkensbedrijf Belgie

Intensieve veehouderij

Gesloten varkensbedrijf Belgie

Verkoopstatus: Te koop

BEDRIJFSGEBOUWEN

WONING

De woning is een normale hoevewoning, opgetrokken in gewone baksteen. Bouwjaar: ca 1960 EPC en KI: onbekend Kelderverdieping: bewaarkelder ca 4 x 2 m, droog. Gelijkvloerse verdieping: veranda, woonkeuken, keuken, wasplaats, woonkamer en badkamer Verdieping: 4 slaapkamers Buitenschrijnwerk in hardhout, voorzien van isolerend glas ( uitz 2 slaapkamers ). Dak: dakpannen, geen onderdak, geen dakisolatie Buitenmuren: spouwmuur zonder isolatie. Centrale verwarming op aardgas ( alle kamers ).

STAL 1 VLEESVARKENSSTAL

Bouwjaar : 2013

Afmetingen: ca 90 m x 31 m

Deze stal heeft een draagstructuur van gegalvaniseerde dakspanten, bedekt met vezelcement golfplaten. Het dak is geïsoleerd met 6 cm PUR. Omwanding uit geïsoleerde prefabbetonpanelen. De stal in ingericht met volgende afdelingen:

1. 6 afdelingen met 10 hokken voor 12 vleesvarkens

2. 9 afdelingen met 16 hokken voor 12 vleesvarkens  

3. Quarantainestal met 2 afdelingen met 4 hokken voor 10 opfokzeugen ( aparte toegang )

De hokken zijn uitgerust met een volrooster betonvloer, droogvoederbak en drinkbak. Quarantainestal met voedertrog en dosators. Plafondventilatie ( spleet ). Ventilatie via centraal luchtkanaal aangesloten op chemische luchtwasser ( in stal ingebouwd ) Totale mestopslagcapaciteit: 3070 m³ mestopslag

STAL 2: ZEUGEN EN BIGGENSTAL

Bouwjaar : 1995 en 2015 ( achterste deel ca 10 m van de stal )

Afmetingen: ca 78 m x 26.5 m

Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde, metalen dakspanten, bedekt met vezelcementgolfplaten. Het dak is geïsoleerd ( 5 cm ) . De omwanding is met een geïsoleerde spouwmuur. De stal is uitgerust met een damwand plafondventilatie, en mechanische ventilatie. Vooraan in de stal is er een sanitair lokaal, bureel en CV lokaal. Totale mestopslagcapaciteit: 2240 m³ mestopslag Deze stal omvat volgende afdelingen:  

1. Kraamstal: 6 afdelingen met 14 kraamhokken en 1 afdeling met 10 kraamhokken De kraamhokken zijn uitgerust met deels kunststof en deels gietijzeren vloer. Hokafscheiding in betonplexplaat. Automatische voedering. Deltabuis ruimteverwarming

2. Biggenbatterijen: 7 afdelingen met 14 hokken voor 10 biggen. De biggenbatterijen zijn uitgevoerd met een verwarmde bolle betonvloer en driekantstaafroosters. Droogvoederbak en drinkbak; 2 aparte voederlijnen.

3. Dekcentrum: uitgevoerd met klassieke ligboxen

4. Dragende zeugen: voerligboxen ( conform dierenwelzijnseis )

5. Dragende zeugen ( nieuwe deel ) 76 voerligboxen, AEA V.3.5. uitgevoerd.

STAL 3: VLEESVARKENS EN BIGGENSTAL

Bouwjaar : 1998

Afmetingen: ca 71 m x 15.5 m

Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde, metalen dakspanten bedekt met vezelcement golfplaten. Het dak is geïsoleerd ( 5 cm ). De omwanding is uitgevoerd met een geïsoleerde spouwmuur. Totale mestopslagcapaciteit: 1180 m³ De stal omvat volgende afdelingen:

1. 8 afdelingen met 12 hokken voor 10 vleesvarkens. Betonnen varkensrooster met ( niet verwarmde ) bolle vloer. Brijvoederbakken, met 2 voederlijnen. Plafondventilatie ( spleet )

2. Biggenafdeling: 12 hokken voor 13 biggen. Metaalroostervloer voorzien van ligmatten. Droogvoederbak en drinkbak, voedervijzel. Mechanische ventilatie: deurventilatie

STAL 4: VLEESVARKENSSTAL

Bouwjaar : 2000

Afmetingen: ca 22 m x 11 m

Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde, metalen dakspanten bedekt met vezelcement golfplaten. Het dak is geïsoleerd ( 5 cm ). De omwanding is uitgevoerd met een deels geïsoleerde spouwmuur. Plafondventilatie: type Damwand, droogvoederbak en drinkbak, LED verlichting 24 hokken voor totaal 176 vleesvarkens. Totale mestopslagcapaciteit: 180 m³

Achteraan deze stal is er een schapenstal – loods ( bouwjaar ca 1970 ): 11m x 10 m

Vooraan de stal is er een berging en autogarage ( bouwjaar ca 1970 ): 16 mx 10 m

MESTLOODS

Bouwjaar : 2017 

Afmetingen: ca 10 m x 10 m

Deze stal heeft een draagstructuur van geschilderde dakspanten bedekt met vezelcement golfplaten. Gepolijste betonvloer, drukvaste betonwanden

OVERIGE

De bedrijfsgebouwen staan op 1.67 ha grond. Mestsilo: overdekt met mestmixer, 1730 m³. Spui opslag 60 m³, Krachtvoedersilo’s: 11 stuks met een totale capaciteit van 110 ton, PV installatie 20.000 kW, bouwjaar 2017 ( geen GSC ), Erfverhardingen: ca 1700 m², Noodstroomgroepen ( 2 stuks ), Bergingen privé materiaal.

Grond

Stal 1

Type: