Verkocht

Saksen-Anhalt

Melkveehouderij

Saksen-Anhalt

Provincie: Saksen-Anhalt
Plaats: Saksen-Anhalt
Verkoopstatus: Verkocht
Vraagprijs: € 3.150.000,00

Grote: 773 Ha             Eigendom               Pacht                       Totaal

Akker                                  0 ha                      548 ha                      549 ha

Groenland                        7 ha                      212 ha                      219 ha

Erf                                        6 ha                          0 ha                           6 ha

Totaal:                              13 ha                    760 ha                      773 ha

            Bodempunten Ø 38Bp,  neerslag Ø 650mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebouwen: 2x Koestal met 400 ligplaatsen en mestschuif ( 360 melkkoeien )

                        Melkstal 2x 12 Rapid Exit, Z.b.Z.

                        Jongveestal

                        Kalverstal

           Mestsilo’s met 8 maanden opslag capaciteit

           Sleufsilo’s

                        Voerhal

                        Machinehal

           Dieseltankstation

          Compleet machinepark

          Overname veldbestand

Vraagprijs: € 3.150.000,-

Exclusief Biogasanlage van 366 KW, Bj. 2011 (nieuwe gasmotor 2020 ) vraagprijs € 550.000,- voor de Biogasanlage BV aandelen.

Grond

Totaal areaal: 773
Eigendom: 13
Pacht: 760
Beteelbaar areaal: 767
Areaal grasland: 219
Areaal akkerbouw: 549

Woning

Woningtype: Geen
Staat van onderhoud: Goed onderhouden

Stal 1

Type: Ligboxenstal