Te koop

Melkvee/akkerbouw bedrijf : Mecklenburg-Voorpommeren

Melkveehouderij

Melkvee/akkerbouw bedrijf : Mecklenburg-Voorpommeren

Provincie: Mecklenburg-Voorpommeren
Plaats: Mecklenburg-Voorpommeren
Verkoopstatus: Te koop

Grote: 1.150 Ha                 Eigendom                     Pacht                         Totaal

Akker                              675 ha                    175 ha                      850 ha

Groenland                    225 ha                      68 ha                       293 ha

              Erf                                         7 ha                         0 ha                           7 ha

Totaal:                                         907 ha                    243 ha                  1.150 ha

Bodempunten ca. 45 neerslag Ø 700mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebouwen: Moderne koestal met 1.100 ligplaatsen

                        Melkstal 40 stands rotor.

                        Jongveestal 1400 ligplaatsen

                        Sleufsilo’s

                        Voerhal

                        2x Machinehal 2.000m2

           Biogasanlage 

           Dieseltankstation

           50T weegbrug

           Kantoorgebouw 1.000m2

           Compleet modern machinepark

           Historisch Gutshaus compleet gerenoveerd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraagprijs: op aanvraag

Grond

Totaal areaal: 1150
Eigendom: 907
Pacht: 243
Beteelbaar areaal: 1143
Areaal grasland: 293
Areaal akkerbouw: 850

Woning

Woningtype: Woning
Staat van onderhoud: Goed onderhouden

Stal 1

Type: Ligboxenstal