Investeringsobjecten Amerika/Frankrijk/Duitsland/Portugal/Denemarken

Investeringsobjecten Amerika/Frankrijk/Duitsland/Portugal/Denemarken

Investeringsobjecten. 

 
Waar: Amerika/Frankrijk/Denemarken/Portugal/Duistland
Type: Melkvee - en Akkerbouwbedrijven
 
Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om mee te participeren in een goed lopend melkveebedrijf in de VS, Frankrijk, Denemarken, Portugal of Duitsland (met uitbreidingsplannen). Voor dit project zijn wij, namens opdrachtgever, op zoek naar aanvullende financieringen. 
 
Dit project biedt kansen voor de volgende categorieën investeerders:
- Investeerders;
- Bedrijven (melkvee) die hun bedrijf hebben verkocht en via een investering (in het buitenland) hun fiscale claim willen doorschuiven;
- Stoppende en afbouwende bedrijven. Het betreft hierom bedrijven die een fiscale claim willen doorschuiven.
 
Wij binden investereerders met agrarische ondernemers die hun onderneming door willen ontwikkelen. Er is vraag naar investeerders voor het (tijdelijk) financieren van agrarische ondernemingen. De looptijd van de financiering, de te ontvangen rente en de (eventuele) geboden zekerheden zijn afhankelijk van waarin men gaat (mee)investeren en betreft dus steeds maatwerk. Alle zaken wordnen vastgelegd in een (geldlening) overeenkomst. Wij hebben hierin een faciliterende rol. De investeerder is zelf verantwoordelijk voor de keuze om al dan niet te investeren en de wijze waarop.
 
Het investeringsobject wordt fiscaal- en juridisch ondersteund door Geerts fiscaal advies BV.
 
Indien u nadere informatie wilt ontvangen over deze investering of de mogelijkheid van financiering in een vrijblijvend gesprek wilt bespreken, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-51249177 of via een mail aan: www.agriteaminternational.nl of jeroen@geertsfiscaaladvies.nl
 
 
 
 

Grond

Stal 1

Type: