Te huur

Akkerbouwbedrijf Frö Gård

Akkerbouwbedrijf

Landbouwpacht bij Frö Gård op 153 hectare

Verkoopstatus: Te huur

De akkerbouwgrond op het terrein Linköping Frö 1:2 werd voor vijf jaar verhuurd. Subsidie ​​die betrekking heeft op de landbouw en die volgens de SAM Aanvraag 2023 betrekking heeft op 153,13 hectare bouwland. Het bouwland wordt goed verzameld en verdeeld over 27 blokken. De bodemsoort van het bouwland varieert tussen klei- en leemgronden, waarbij klei het dominante bodemtype is. De landbouwgrond ligt 24 kilometer ten oosten van Linköping aan het Roxenmeer.

Grond

Totaal areaal: 153

Stal 1

Type: