Te koop

Melkveebedrijf, Agerskov, Denemarken

Melkveehouderij

Agerskov, Zuid Jutland, Denemarken, Kr 92.000.000,-

Verkoopstatus: Te koop
Vraagprijs: Kr 92.000.000,-

Modern Melkveebedrijf met ca. 1200 koeien en vaarzenfokkerij. Goedgekeurd voor 1400 koeien.

Melkproductie Højset

De eigendommen, in totaal 5 eenheden, vormen een grote melkproductieboerderij ten zuiden van Agerskov. Productie omvat ca. 1200 koeien en ca. 975 stuks vaarzen.

Alle dieren worden verzameld op de adressen Højsetvej 6, 3 en 5.

 

De totale kadastrale oppervlakte bedraagt ​​ca. 244 ha, waarvan ca. 220,84 ha bouwland en 8,29 ha permanent gras. Kwaliteit afwisselend. Grondsoort voornamelijk grove zandgrond, zandleem en humusgrond. Een deel van het gebied kan worden geïrrigeerd.

Veldplan 2022 omvat verhuurde oppervlakten (ca. 502,63 ha)

Locaties

Højsetvej 6: Boerderij gebouwd in 1938, verbouwd/uitgebouwd in 2008. Grondoppervlakte 221 m² + gebruikte zolder 60 m². Totale woonoppervlakte volgens BBR 281 m².

 • Stalgebouw bouwjaar 1938, verbouwd/uitgebouwd in 1966. Grondoppervlak volgens BBR 397 m².
 • Machinehuis gebouwd in 1974, later uitgebreid. Ingericht als werkplaats. Grondoppervlak volgens BBR 250 m².
 • Garage / carport. Grondoppervlak volgens BBR 60 m².
 • Stalgebouw gebouwd in 1987. Kalverstal met 42 enkele dierboxen. Gegoten bodem. Grondoppervlak volgens BBR 331 m².
 • Stalgebouw gebouwd in 2006. Gebouwd als stal, wordt nu gebruikt voor koeien, vaarzen en als afkalfstal. Voertafel aan beide zijden, diepstrooibox zonder vaste bodem met ruimte voor ca. 36 koeien (de rest met vangroosters), matrassen in de bedboxen. 90 koeien en 137 vaarzen in bedboxen. Kalfsvlees keuken. Kantoor/lunchruimte en toilet. Grondoppervlak volgens BBR 2.672 m².
 • Stalgebouw gebouwd in 2010. Voertafel aan beide uiteinden en grote ruimte voor ca. 69 koeien. Toegang tot omheind veld/buitenterrein. Grondoppervlak volgens BBR 625 m².
 • Uitbreiding bovengenoemd gebouw. Diepstrooiboxen met ruimte voor ca. 100 stuks jongvee en 16 koeien. Grondoppervlak volgens BBR 600 m².
 • Kleine kalverhutten: 5 hutten met elk plaats voor 9 kalveren.

Højsetvej 3: Boerderij gebouwd in 1938, uitgebouwd/verbouwd in 1970. Grondoppervlakte 100 m² + gebruikte zolder 60 m². Totale woonoppervlakte vlg. BBR 160 m².

 • Stalgebouw bouwjaar 1938, verbouwd/uitgebreid in 1974. Schuur voor grondstoffen en opslag van hooi en stro. Grondoppervlak volgens BBR 770 m².
 • Melkcentrum gebouwd in 2009. Melkcarrousel van Dairymaster met krachtvoerverdeling, melkmeter en kunststof vloer in het toepassingsgebied. Verzamelruimte voor 275 koeien. Scheidingsbox met ruimte voor ca. 100 koeien. Stalkantoor, personeelsfaciliteiten en depot. Melkkamer en 2 buiten DeLaval silo melktanks van resp. 32.000 en 40.000 L. Grondoppervlak volgens BBR 1.693 m².
 • Stalgebouw gebouwd in 1940. Grondoppervlak volgens BBR 80 m².
 • Stalgebouw gebouwd in 1978, uitgebreid/herbouwd in 1987. Kalverstal met gemeenschappelijke voedertafel, ca. 150 plaatsen voor jonge kalveren. Grondoppervlak volgens BBR 527 m².
 • Stalgebouw gebouwd in 1995, verbouwd/uitgebouwd in 1998. Ca. 225 ligboxen voor koeien en vaarzen, met matrassen en roostervloeren (recent gegroefd). Mestkanalen met elektrische mixer. Grondoppervlak volgens BBR 1.573 m².
 • Mesttank 1150 kbm. De giertank heeft in 2021 nieuwe voegen gekregen in verband met tankbesturing.

Højsetvej 5 : Grondoppervlakte 98 m² + gebruikte zolder 50 m² en kelder 6 m². Totale woonoppervlakte volgens BBR 154 m².

 • Oudere boerderij gebouwd in 1933. Grondoppervlak volgens BBR 280 m².
 • Machinehuis bouwjaar 1933. Grondoppervlak vlg. BBR 65 m².
 • 6-rijige schuur met aan weerszijden voertafels. De eerste helft is gebouwd in 2003 en de tweede helft is gebouwd in 2009. Massieve vloer, gegroefd, met nieuwere schraapsystemen. Ca. 812 ligboxen met watermatrassen uit 2021. Grondoppervlak volgens BBR 8280 m².
 • Kalverhutten gebouwd in 2014 en 2015. In totaal 46 gemeenschappelijke kalverhutten, met ruimte voor ca. 5 kalveren in elk. In alle hutten is er watercirculatie ter bescherming tegen vorst. Grondoppervlak volgens BBR 1.080 m².
 • Silovoorziening ten westen van de bedrijfsgebouwen. Ca. 1,3 ha voor opslag van ruwvoer met bijbehorend bruggewicht. Regenwateropvangput met 2 aparte beregeningsinstallaties met nieuwe pomp.
 • 2 mestcontainers van elk 6.000 kbm. Mesttank van 2.850 kbm zonder deksel, is vernieuwd met nieuwe kabels i.v.m. tankaansturing 2021.

 

Er zijn in totaal 3 woningen, welke allemaal worden bewoond door medewerkers.

Stuehuset Højsetvej 6 (gebouw A) is ter beschikking per. 01.07.2022.

 

Het bedrijf kan in volle exploitatie worden verkocht; met ruwvoeders, veestapel en bedrijfsuitrusting.

Het productiebedrijf kan met een kleinere perceeloppervlakte tegen een gunstige prijs worden gekocht, b.v. ca. 10 ha met het opstellen van mest- en ruwvoerleveringsovereenkomsten.

De verkoper is bereid om in de toekomst noodzakelijke ruwvoedergronden te verhuren of noodzakelijke teelt- en drijfmestovereenkomsten aan te gaan.

Grond

Totaal areaal: 245

Stal 1

Type: Ligboxenstal

Kr 92.000.000,- Kr 92.000.000,-