Varkensbedrijf te koop : Feldstrasse 27, Konigsmark OT Wasmerslage, Duitsland

Intensieve veehouderij

Varkensbedrijf te koop : Feldstrasse 27, Konigsmark OT Wasmerslage, Duitsland

te koop aangeboden:

  • ruim opgezet prachtig gesloten varkensbedrijf te Oost Duitsland
  • ca. 800 zeugen en 5.200 vleesvarkens
  • ca. 08.00.00 ha ondergrond
  • vraagprijs exclusief veestapel, exclusief voorraad: € 4.250.000,- k.k.

Voor onze opdrachtgever bieden wij u een ruim opgezet goed onderhouden gesloten varkensbedrijf aan. Het bedrijf is modern ingericht en goed onderhouden. Tevens zijn er nog mogelijkheden om het bedrijf te laten groeien, echter dit is aan de potentiele koper om dit zelf te ontwikkelen. Het bedrijf wordt aangeboden in de huidige hoedanigheid.

Verkoper is op zoek naar diegene die serieus varkens wil gaan houden in een varkensarm gebied. Het bedrijf wordt going-concern aangeboden op basis van een vraagprijs, exclusief veestapel en exclusief voorraad. Tevens worden er mogelijkheden aangeboden om de financiële opstart mee te bewerkstelligen, mits partijen zich in een gedegen koopprijs kunnen conformeren.

 

Locatie

Geografische gezien bevindt het bedrijf zich op een vrij-gelegen locatie, zonder enige belendingen in de directe omgeving, in het oosten van Duitsland in het dorp Wasmerslage. Ongeveer 1,5 km ten noordoosten van de gemeente Königsmark. Door de jaren heen is de infrastructuur in Oost Duitsland dusdanig  ontwikkeld, dat men via goed aangelegde openbare wegen gemakkelijk de locatie kan bereiken.

 

Vergunningen

Er is een geldende vergunning aanwezig, afgegeven in 2001, opgebouwd uit;

  •    816 zeugenplaatsen waarvan 160 kraamplaatsen;
  •    432 gelten-opfokplaatsen;
  • 4.480 biggen-opfokplaatsen;
  • 5.162 vleesvarkensplaatsen.

Deze dierplaatsen zijn ook gerealiseerd.

Er zouden mogelijkheden kunnen zijn om de dieraantallen verder uit te breiden, middels een vergunningaanvraag. Dit geheel op risico voor de potentiele koper. Voor het eventueel huisvesten van meer dieren zijn de casco stallen reeds aanwezig. Men hoeft dit enkel nog intern te realiseren, wanneer een nieuwe vergunning onherroepelijk zou zijn.

Het bedrijf in de rechtsvorm van een GmbH wordt operationeel onafhankelijk beheerd en is commercieel geïntegreerd in een groep van bedrijven, waaruit het op elk moment kan worden gescheiden.

 

Bedrijf

Het zijn zeer goed onderhouden bedrijfspanden van veelal beton en asbestvrij daken. Het erf is ruimschoots verhard en voorzien van een volledig degelijk omheining, waarmee het bedrijf alleen middels automatisch bediende poorten is te bereiken.

De zeugen bevinden zich in één grote stal, met één centrale gang. Deze is onderverdeeld in enkele kraamafdelingen, enkele afdelingen voor de dragende zeugen in groepshuisvestiging en de dekstal is in één grote afdeling ondergebracht. Tevens bevinden de opfokgelten zich ook in deze stal.  De looplijn is zeer efficiënt te noemen. Alle zeugen worden gevoerd middels droogvoer.

De biggen-opfokplaatsen en vleesvarkensplaatsen bevinden zich op hetzelfde terrein met een degelijk afstand van de zeugenstal. Dit geeft een goede scheiding van diercategorie, wat resulteert in een zeer lage ziekte druk. De biggenopstal is ingericht met kunststof – en betonrooster en kunststof hokinrichting. De biggen worden gevoerd middels droogvoer.

De vleesvarkensplaatsen zijn ingericht met volledig betonroostervloeren, kunststofhokinrichting, lange RVS-stalen trog. De vleesvarkens worden gevoerd middels een brijvoederinstallatie. Deze brijvoederinstallatie is van het merk WEDA, en is volledig nieuw geïnstalleerd in 2022.

Voor alle stallen geldt, dat ze recent volledig gebouwd of verbouwd zijn. Hiermee is er op het bedrijf voor de komende jaren nagenoeg geen kostenpost voor onderhoudskosten te benoemen.

De jaarlijkse mestproductie wordt afgezet via de vergistingsinstallatie die zich direct tegen de te verkopen locatie aan bevindt. Middels ondergrondse leiding wordt de mest afgevoerd naar deze installatie. Voor de afzet van deze mest gelden lopende afspraken. De  totale vergistingsintallatie met ondergrond is eigendom van een derde, en behoort niet tot de verkoop.

Drinkwater voor het bedrijf komt middels een eigen waterbron, maar de locatie is tevens ook aangesloten op het openbare water. De warmtevoorziening komt via naastgelegen biogasinstallatie, maar ook is er een eigen verwarmingsinstallatie beschikbaar.  Naast een openbare netaansluiting beschikt de locatie ook over een eigen noodstroomvoorziening. De aanwezige zonnepanelen zijn geen eigendom.

Aanwezig personeel is zeer ervaren en reeds langere tijd op het bedrijf werkzaam.  Zij zijn bereid om ook voor een nieuwe eigenaar hun diensten te verrichten.

Het realiseren van een eventuele bedrijfswoning zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Echter het is aan de potentiele koper om dit zelf te onderzoeken.

Het bedrijf voldoet volledig aan de laatste gestelde wettelijke eisen. Zowel op milieu- dan wel welzijnseisen. Hiermee is het bedrijf klaar voor de toekomst.

Gezien het varkensarme gebied, in combinatie met goede mestafzet mogelijkheden en beschikbaarheid grondstoffen, biedt de locatie een goed financieel perspectief.

 

Vrijwaring

De inhoud van alle betrokken documenten,  mede opgesteld door de vertegenwoordigers van LFD Holding GmbH en AgriTeam Makelaardij, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik als basis voor discussie en voor de situatie met potentiële kopers. Aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is voor de potentiele koper. Deze aansprakelijkheid heeft ook betrekking op verwerking of verspreiding en doorgeven aan derden van deze informatie, in elke vorm dan ook. De potentiele koper heeft een onderzoeksplicht en krijgt hier ook de kans voor.

Voor documenten is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers vereist. Deze documenten vertegenwoordigen geen koop- of verkoopaanbiedingen, noch verkoopadvertenties.

Grond

Stal 1

Type: