Te koop

Pachtbedrijf in Saksen-Anhalt

Melkveehouderij

Pachtbedrijf in Saksen-Anhalt

Verkoopstatus: Te koop

In deelstaat Saksen-Anhalt (Noordwesten) staat dit goedlopend melkveebedrijf te koop. Op deze locatie kunnen 570 stuks vee worden gehouden. In de aanwezige stallen staan momenteel 220 stuks melkkoeien en 200 stuks jongvee. Men beschikt over 360 ligplekken, op strooisel en stro voor het melkvee. De dieren worden in aparte stallen gehouden. Het jongvee staan in een stal van 150 plekken en een stal met 70 plekken op stro. Kalveren beschikken over 40 kalver-iglo’s en 10 groepshokken voor elk 6 kalveren. De melkproductie bedraagt rond de 10.500 kg melk met 4.1% vet en 3,65% eiwit. De melkkoeien worden gemolken in een 2*10 visgraat automatische afname zonder dierdetectie. Het bedrijf is vrij van IBR, BVD en Para-TBC. De rundveestapel van dit melkveebedrijf bestaat uit Holstein-Frisian.

De stallen zijn in goede staat van onderhoud. Erf is verhard. Twee kuilplaten van 8*2.5*60 meter en 10*3*60 meter. Weegbrug tot 50 ton. Kantoorgebouwen met badkamer, douche, keuken en woonkamer. Woning is niet beschikbaar. Dieseltankstation met wasplaats. Aanwezige contracten voor de verkoop van drijfmest en stalmest aan een biogasinstallatie.

Het bedrijf omvat ongeveer 420 hectare landbouwgrond in pacht. Van de 420 hectare landbouwgrond is ongeveer 280 hectare in grasland, ongeveer 140 hectare in bouwland (hoofdzakelijk maisland). Resterende looptijd van de pacht tot en met 2036.

Goede verkaveling van de percelen. De grondsoort bestaat uit klei-zand (bodempunten tussen 25-45). EU-premies zijn voor de pachter. De opbrengsten van het gewas zijn de afgelopen jaren meer dan voldoende geweest om het vee te kunnen voeden. Ook dit jaar, door de droogte, is er reeds voldoende mais en gras aanwezig. De aanwezige machines zijn goed onderhouden. Bedrijf voldoende gemechaniseerd. Er zijn zes vaste medewerker in vaste dienst en twee seizoenarbeiders.

In de buurt bevinden zich enkele grotere steden met voldoende faciliteiten. De locatie is vanuit Nederland goed bereikbaar. De benodigde vergunningen zijn aanwezig.

Dit compleet renderend melkveebedrijf biedt uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden met de daarbij behorende economische resultaten.

Vraagprijs op aanvraag.

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 06-51249177 of via info@boersma-agroadvies.nl

Deze foto komt niet overeen met de originele bewerking.

Grond

Totaal areaal: 320

Stal 1

Type: Ligboxenstal